CARPORT – fotovoltaická inštalácia

CARPORT – fotovoltaická inštalácia, na existujúcom parkovisku, so 112 parkovacími miestami a výkonom fotovoltaickej elektrárne 342,05kWp.

CARPORT je výbornou alternatívou pre budovy, kde z rôznych dôvodov nie je možné realizovať klasickú fotovoltaickú inštaláciu. Medzi hlavné výhody systému CARPORT, patrí v prvom rade funkcia ekologického zdroja elektrickej energie, ako aj vytvorenie zastrešených parkovacích miest. Nami realizované riešenie, ponúka vodotesné prevedenie uložených panelov, čím zvýšime komfort parkovania.

Všetky práva vyhradené | Enprotech © 2010-
2024