Zlatá medaila od EcoVadis

Na základe prieskumu trvalej udržateľnosti, ktorý uskutočnila nezávislá spoločnosť EcoVadis, získala spoločnosť Enprotech a.s. zlaté hodnotenie. 

Týmto ocenením sme sa zaradili medzi top 5 % najlepšie hodnotených spoločností v danom odvetví z hľadiska trvalej udržateľnosti. Pri hodnotení ESG sa skúma a hodnotí sociálna a environmentálna zodpovednosť podnikov.

EcoVadis je jedným z najväčších svetových poskytovateľov hodnotení v oblasti udržateľnosti ESG.

Všetky práva vyhradené | Enprotech © 2010-
2024