ELEKTROTECHNIKA

Zameriavame sa projekčné, programátorské, inžinierske a elektroinštalačné služby v segmente silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky pre oblasť nízskeho a vysokého napätia. Zároveň zabezpečujeme záručné a pozáručné servisné služby 7/24 so skladom náhradných dielov.

PRIEMYSEL

V priemyselných riešeniach sa zmeriavame na segment procesnej automatizácie, riadenia technologických liniek, operátorských staníc, elektrických pohonov a frekvenčných meničov, meracej a reglačnej techniky ako aj rozvádzačových systémov.

ENERGETIKA

V oblasti energetiky sa zameriavame na komplexné služby návrhu, výstavby, prevádzkovania a servisu alternatívnych zdrojov elektrickej energie ak sú solárne fotovoltaické, veterné elektrárne, malé vodné elektrárne a komplexnú energetickú adaministratívu.

ENGINEERING IN PROCESS TECHNOLOGIES

Procesná automatizácia a robotika v priemyselných odvetviach. Elektrotechnika pre oblasť nízkych a vysokých napätí.

NAŠE ČINNOSTI
Výskum a vývoj

Vývoj v oblasti výkonových silnoprúdových a fotovoltaických systémov.

Projektovanie

Tvorba technickej projetovej dokumentácie vrátane schvaľovania technickou inšpekciou.

Programovanie

Tvorba aplikačného softvéru pre priemyselné riadiace a IT systémy.

Elektroinštalácie

Elektroinštalácia zariadení a kabelážnych systémov vrátane tvorby revíznych správ.

Dodávky zariadení

Dodávky zariadení, strojov a náhradných dielov vrátanie dopravy a reklamačných služieb.

Servisné služby

Záručný a pozáručný servis vrátane zmluvných hot-line služieb 7/24.

Technologické stavby

EPC služby pre výstavbu technologických a energetických investičných stavieb.

Energetická administratíva

Administratívne služby pre oblasť zlternatívnych zdrojov energie.

Fotovoltaické elektrárne.

Komplexné služby prevádzkovania a údržby 42MWp v CZ, SK, RO, HU vrátane energetickej administratívy.

Čo máme nové?

Sťahujeme sa !!!! Naše nové vlastné firemné sídlo.

Kupujeme budovu na Kukučínovej ulici v Košiciach a v priebehu septembra sa presťahujeme do našich nových priestorov.

14 August 2019

Výstavba 28.2 MWp fotovoltaickej elektrárne Csabrendek v Maďarsku.

Uzatvorili sme zmluvu na výstavbu fotovoltaickej elektrárne na rozlohe 60ha s celkovým výkonom 28.6 MWp a VVN rozvodňou 132 kV.

7 August 2019

Procesná automatizácia v automobilovom priemysle.

Stali sme sa oficiálnym partnerom LJU Automatisierungstechnik elektrické jednokoľajové systémy EMS pre montážne linky.

30 Jún 2019

Výstavba 14.3MWp fotovoltaickej elektrárne PV Barcs dokončená.

Výstavba úspešne ukončená. Stavba skolaudovaná. Elektráreň pripojená do energetickej siete E.ON. Vyrábame na plný výkon.

31 Máj 2019

Procesná automatizácia v automobilovom priemysle.

S výrobcom plastových dielov - spoločnosťou AAH Plastics sme uzavreli kontrakt na dodanie 10 ks priemyselných robotov.

30 Marec 2019

Procesná automatizácia v automobilovom priemysle.

Pre významného svetového výrobcu automobilov sme úspešne dodali náhonovú stanicu reťazového dopravníka s riadením.

14 Marec 2019

Procesná automatizácia v automobilovom priemysle.

Zrealizovali sme inštaláciu dopravníkového systému odvozu kovového odpadu z lisu s dĺžkou 20m a rýchlosťou 8 m/min.

18 Február 2019

Procesná automatizácia v automobilovom priemysle.

Zrealizovali sme modernizáciu systému chladenia o výkone 1 500 kW s využitím systému bezkompresorového chladenia.

10 Február 2019

Strešná fotovoltaická aplikácia 5MWp v priemyselnom parku.

Pripravujeme strešnú fotovoltaickú aplikáciu na streche priemyselného parku pri Trenčíne na ploche cca 12ha.

30 Január 2019

Výstavba 14.3MWp fotovoltaickej elektrárne Barcs v Maďarsku.

V júni 2018 sme začali s výstavbou elektrárne na ploche takmer 30ha. V priebehu októbra bude spustená do skúšobnej prevádzky.

10 Január 2019

Rezort Gothal v Liptovksej Osade v blízkosti Nízkych Tatier.

Pracujeme na technickom návrhu kogeneračného zdroja pre záložné napájanie rezortu počas výpadkov distribučnej siete.

10 August 2018

Procesná automatizácia v automobilovom priemysle.

Upgrade komunikácie na zváracích linkách, zvýšenie bezpečnosti lisovacích liniek a nová operátorská stanica pohonu dopravníkov.

10 Júl 2018

Rokonštrukcia 6MWp fotovoltaických elektrární..

Posledný rok sme uskotočnili rozsiahlu rekonštrukciu šiestich eletrární. Výmena a zmena uchytenia panelov a nová DC a AC kabeláž.

15 Jún 2018

Procesná automatizácia v chemickom priemysle.

Upgrade distribuovaného riadiaceho systému Freelance a rozšírenie riadenia výroby formalínu o nové signály z výrobného procesu.

12 Apríl 2018

Enprotech Maroko. Nová dcérska spoločnosť v Marakéši.

Pracujeme na stavebnom inžinieringu pre projekt 150 MWp fotovoltaickej elektrárne. Lokálna kancelária nám zjednoduší prípravné procesy.

30 Január 2018

CERTIFIKÁCIA

Všetky naše procesy sú certifikované podľa ISO 9001, 9002, 9002, 14001. Naši zamestnanci sú vyškolení a certifikovaní pre bezpečenosť pri práci.