Fotovoltika

Výstavba fotovoltickej elektrárne

Návrh fotovoltickej elektrárne

Projektovanie fotovoltickej elektrárne pomocou softvéru PV*SOL. Návrh a tvorba dispozície fotovoltickej elektrárne, na základe geologických a topografických údajov s ohľadom na možné tienenie. Konfigurácia a orientácia panelov. Výber vhodnej technológie a zohľadnenie možností na pripojenie elektrárne.

Stavebný inžiniering

Povoľovacie a licenčné požiadavky pre fotovoltické elektrárne. Stavebné povolenia, IPKZ, žiadosť o pripojenie fotovoltickej elektrárne u príslušnej distribučnej spoločnosti. Dodržiavanie miestnych zákonov a nariadení.

Projektová dokumentácia

Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie: elektro, ASDR, PO, statický posudok. Technická dokumentácia. Geodetické služby. Konštrukčné schémy a dokumentácia. Autorizovaný stavebný dozor.

EPC

Projektové služby na kľúč, vrátane inžinieringu, obstarávania a výstavby. Skúsený EPC tím. Projektový manažment a logistika. Uvedenie elektrárne do prevádzky. Zabezpečenie funkčnej skúšky, v zmysle požiadaviek príslušnej distribučnej spoločnosti.

Výstavba fotovoltickej elektrárne

Stavebné práce – vyčistenie staveniska a terénne úpravy, cesty a prístupy, kabeláž a uzemnenie, oplotenie. Mechanická inštalácia a montáž konštrukcií a fotovoltických panelov. Kabeláž a elektroinštalácia. Striedače. Uvedenie do prevádzky a testovanie.

Pripojenie fotovoltickej elektrárne

Návrh a realizácia vyvedenia fotovoltickej elektrárne s ohľadom na možnosti pripojenia. Dodávka a montáž VN rozvodní. Zariadenia na ochranu siete a meracie zariadenia. VN kabeláž a montáž.

Prevádzka a údržba fotovoltickej elektrárne

Prevádzka

Pre investorov poskytujeme kompletný rozsah prevádzkových služieb fotovoltických elektrární. To zahŕňa zastupovanie investorov voči tretím stranám, správu SPV, účtovníctvo a dane, zabezpečenie a prevádzku fotovoltických elektrárni a servisných služieb.

Monitorovanie

Všetky fotovoltické elektrárne v našej správe, sú napojené na monitorovacie centrum umiestnené v našej spoločnosti, kde operátor sleduje výrobu a prevádzku všetkých zariadení. Systém upozornení odosiela poruchy a udalosti tímom údržby.

Správy o stave fotovoltických elektrárni

Denne poskytujeme všetky druhy služieb, ktoré vyžadujú regulátori siete, distribučné spoločnosti a subjekty PPA. Investori dostávajú mesačné alebo týždenné analytické správy o produkcii a výkonnosti elektrárni.

Údržba

Vykonávame celý rad plánovanej údržby, aby sme splnili odporúčania výrobcov použitých komponentov a zariadení. Plánujeme údržbu zariadení, s cieľom predchádzať poruchám a udržiavať systémy na ich optimálnej prevádzkovej úrovni.

24/7

Služby servisnej podpory 24/7, poskytuje náš tím údržby, doplnený miestnymi inžiniermi, pre rýchlu reakciu na vzniknuté poruchy. Počiatočná diagnostika, sa vykonáva cez vzdialený prístup.

Optimalizácia

Tím základnej údržby, je podporovaný naším tímom pre automatizáciu procesov, s cieľom optimalizovať výkon elektrárni. Toto sa vykonáva pravidelnými meraniami a vyhodnocovaním získaných dát, počas celej životnosti fotovoltickej elektrárne.

KONTAKTUJTE NÁS

Všetky práva vyhradené | Enprotech © 2010-
2024